lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @bodyBackground: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @bodyBackground: WOLF BLASS ACADEMY

WOLF BLASS ACADEMY

Một buổi học rượu thú vị được dẫn dắt bởi nhà rượu Úc nổi tiếng thế giới - WOLF BLASS, với chi tiết sau:

* Ngày 28/6 tại JW Marriot Hanoi
* Ngày 29/6 tại Caravelle Saigon
Phí tham dự: 650,000 VND/người.

Buổi học bao gồm: Thử nếm, kiến thức rượu chuyên nghiệp, cách trữ rượu, kết hợp thức ăn thế nào.. và hơn thế nữa.

Người tham dự nhận ngay chứng chỉ của hãng rượu ngay sau buổi học và bài test, 02 người có số điểm cao nhất nhận ngay suất học bổng tại Singapore để nhận chứng chỉ rượu quốc tế WSET LEVEL 2.

HỒ CHÍ MINH
* Finewines Shop - 50 Hai Bà Trưng, quận 1, HCMC
* Caravelle Saigon - 19 Lam Sơn, quận 1, HCMC

HÀ NỘI
* Finewines Hà Nội - 68 Xuân Diệu, Hà Nội
* Tô Việt Cellar Hà Nội - 185 Nghi Tàm, Hà Nội

==========================

An Academy has been conducted by global awarded wining winery - WOLF BLASS, as below:

* June 28th @ JW Marriot Hanoi
* June 29th @ Caravelle Saigon
Enrollment fee: 650,000 VND/person.

For all wine lovers and Hospitality individuals, who will be certified for Australian Wine Academy and winners of the exams are to be awarded free scholarship to Singapore for international certified WSET level 2.

The sections included: wine tasting, wine making, wine storage, food pairing & much more..

OUR WINE BOUTIQUE HỒ CHÍ MINH
* Finewines Shop - 50 Hai Bà Trưng, quận 1, HCMC
* Caravelle Saigon - 19 Lam Sơn, quận 1, HCMC

OUR WINE BOUTIQUE HÀ NỘI
* Finewines Hà Nội - 68 Xuân Diệu, Hà Nội
* Tô Việt Cellar Hà Nội - 185 Nghi Tàm, Hà Nội

===============================

 

No Comments Yet.